forskning
Hjalte siger
Staten har stået i centrum for min forskning.
Første fase (1972-79) var de undersøgelser af den engelske stats lange historie, som jeg lavede sammen med Thomas Stig Andersen og Jens Herskind på RUC: "Statens Historie år 1000-2000" vol 1 (1976), vol 2 (1977) og vol 3 (1979) som findes på Roskilde Universitets Bibliotek.

I anden fase (1994-98) vendte jeg så at sige statsanalysen om og undersøgte hvordan staten blev opløst i borgerkrigen. Det empiriske materiale kom især fra Sydafrika. Resultatet blev fremlagt i en phd-afhandling på Center for Kulturforskning ved Århus Universitet i 1998.

I tredje fase (1998-2003) koncentrerede jeg mig på om virkningen af nødhjælp i borgerkrige. En længere rapport blev afleveret til Rådet for Ulandsforskning i 2000. Nødhjælp og selvhjælp i borgerkrig undersøgte jeg også i Vestafrika; resultatet blev offentliggjort i Guinea Bissau i 2002.
Hjælp! (2003) med materiale fra Somalia, Afghanistan og Kosovo afrunder mit arbejde med nødhjælp.
Hent tekster i pdf-format.

(1.marts,1995) EN MODEL FOR STATENS HISTORIE ÅR 1000 - 2000 Arbejdspapir 23-95, Center for Kulturforskning,
Århus Universitet 1995
Download
(1.maj,1996) WINNIE MANDELA'S BANNING ORDER:
THE TERRITORIALITY OF POWER AND POLITICAL VIOLENCE
Arbejdspapir 34-96, Center for Kulturforskning,
Århus Universitet 1996.
Præsenteret på University of Western Cape. Cape Town, 1996.
Download
(1.april,1997) MAGTENS RUM: STATEN, STAMMEN, BYEN OG HUSET Arbejdspapir 42-97, Center for Kulturforskning, Århus Universitet 1997.
Præsenteret på Center for Kulturforsknings seminar i Barcelona, 1997.
Download
(1.oktober,1997) A TYPOLOGY OF CIVIL WARS Working Papers 1997/12 Danish Institute of International Affairs 1997.
Præsenteret på Nordisk Sommer Universitet, Island, 1995, og Norsk Utenrikspolitisk Insitut, Oslo, 1996.
Download
(1.januar,1997) A NOTE ON THE DIFFERENCE BETWEEN VIOLENCE AND POWER Paper prepared for a workshop at the Centre for Development Research, Copenhagen, Jan 28, 1997 Download
(1.maj,1997) RECONCILIATION OF CIVIL WAR. A NOTE ON THE SOUTH AFRICAN EXPERIENCE Paper prepared for the Berlin Volks Uni seminar at the Humbolt University, Berlin 16 - 19 May, 1997 Download
(1.maj,1998) THE SLAVE, THE NATIVE, AND THE SERF: THREE SITES OF VIOLENCE IN THE SOUTH AFRICAN ETHNIC SPACE 1652 - 1994 Arbejdspapir 59-98, Center for Kulturforskning, Århus Universitet 1998
Draft paper prepared for the seminar series, "Comparative Colonialisms: responses in the longue duree" at the University College of London, spring 1998
Download
(1.september,1998) THE SPACES OF CIVIL WAR. FROM A GLOBAL TYPOLOGY OF CIVIL WAR TO A TOPOGRAPHY OF VIOLENCE IN SOUTH AFRICA 1976, 1986, 1996 PhD-thesis submitted to Centre for Cultural Studies, Århus University 1998 Download
(1.april,1999) AID UNDER FIRE IN SOMALIA. DRAFT REPORT DUPI 1999 Download
(1.november,1999) CHILDREN IN VIOLENT SPACES. REINTERPRETATION OF THE 1976 SOWETO RIOT Published in Abebe Zegeye, (ed.), Social Identities in
the New South Africa: After Apartheid  Volume One, Cape Town: Kwela Books
Download
(1.marts,2000) KAP DET GODES HÅBS KORT OVER SLAVER OG INDFØDTE ELLER FORSKELLEN PÅ RACE OG ETNICITET I SYDAFRIKAS HISTORIE Kontur, Tidsskrift for Kulturstudier, Århus Universitet 2000 Download
(1.marts,2000) CIVIL WAR: THE WAR TO MESS UP ALL WAR; OR VIOLENCE, THE STATE, AND VIOLENCE AGAINST THE STATE Paper prepared for NSU winter symposium, Aalborg, March 2000 Download
(1.august,2000) RISK AID. HUMANITARIAN AID IN A NEW CENTURY Report submitted to Rådet for Ulandsforskning. DUPI 2000 Download
(1.november,2001) ER NØDHJÆLP VAND PÅ KRIGENS MØLLE? DANMARKS NØDHJÆLP TIL AFGHANISTAN FRA 1990'ERNE OG EFTER 11. SEPTEMBER 2001. Jordens Folk 3-2001 Download
(1.september,2002) THE BENEFIT OF FAILURE: WORLD FOOD PROGRAM AND LOCAL SURVIVAL IN GUINEA-BISSAU 1998-1999 Udgivet på portugisisk,
"O beneficio do fracasso: PAM, ajuda alimentar e sobrevivencia local na Guinea-Bissau, 1998.1999"
i Soronda, revista de estudios guineenses. Instituto Nacional de Estudios e Pesquisa, Bissau, Nova serie no.3, 2002
Download